INSCHRIJVINGEN

De inschrijvingen moeten binnen zijn ten laatste op woensdag 22 februari 2023 op het wedstrijdsecretariaat.
(Een eventuele inschrijving ter plaatse kan nog op voorwaarde dat de club reeds ingeschreven is, de kamper zelf ten laatste om 9u45 aanwezig is en mits betaling van 25 Euro per inschrijving per deelnemer.)

Inschrijven kan door deze excel (version française) te downloaden en door te sturen naar het wedstrijdsecretariaat via galatornooi@gmail.com of via her formulier hieronder.

Betalingen moeten ten laatste gebeuren op woensdag 22 februari 2023.
Betaling op rekeningnummer BE38 0682 0982 5272 van Kime Aalter met duidelijke vermelding van uw clubnaam.

Gelieve op het inschrijvingsformulier duidelijk de naam van de coach(es) te vermelden.  Coaches die niet worden opgegeven zullen niet toegelaten worden tot de wedstrijdruimte.
Het is de bedoeling de reeks pupillen, preminiemen en miniemen volledig af te werken.  Dit om de wachttijden voor kadetten, scholieren, junioren en senioren zo kort mogelijk te houden.

Omdat heden de kamper de keuze heeft om deel te nemen aan één van beide disciplines vragen wij u om duidelijk aan te geven of deze zal deelnemen aan kata, kumite of beide disciplines.

Inschrijven via de website is niet meer mogelijk.